| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.210.61.41 (lg) / ec2-54-210-61-41.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36d2:3d29::36d2:3d29 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MSK-IX_Services AS8985

aut-num:    AS8985
as-name:    MSK-IX_Services
remarks:    Moscow Internet Exchange (MSK-IX)
org:      ORG-CjcE1-RIPE
import:     from AS5568 action pref=100; accept AS-RBNET NOT AS-RELARN
import:     from AS8631 action pref=100; accept AS-MSKROUTESERVER
import:     from AS3316 action pref=100; accept ANY
import:     from AS45029 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5568 announce AS8985
export:     to AS8631 announce AS8985
export:     to AS3316 announce AS8985
export:     to AS45029 announce AS8985
admin-c:    RA-ORG
tech-c:     RN1863-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3316-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-30T15:18:30Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-CjcE1-RIPE
org-name:    JSC Center of Network Cooperation "MSK-IX"
org-type:    OTHER
address:    1 ul. 8 Marta, str. 12
address:    127083, Moscow, Russia
phone:     +7 495 7379296
fax-no:     +7 495 7370684
abuse-c:    AR23897-RIPE
admin-c:    RN1863-RIPE
tech-c:     RN1863-RIPE
mnt-ref:    RUIX-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2010-03-10T10:16:07Z
last-modified: 2016-01-15T14:03:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPN Administration
address:    Russian Institute for Public Networks
address:    1 ul. 8 Marta, str. 12
address:    127083, Moscow, Russia
phone:     +7 495 7370604
fax-no:     +7 499 196 4984
admin-c:    EPV3-RIPE
tech-c:     IA49-RIPE
nic-hdl:    RA-ORG
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-01-15T09:36:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPN NOC
address:    Russian Institute for Public Networks Akademika Kurchatova Sq. 1 (ROSNIIROS) Moscow 123182, Russia
phone:     +7 495 7370685
phone:     +7 499 1929179
fax-no:     +7 499 1964984
admin-c:    IA49-RIPE
tech-c:     IA49-RIPE
tech-c:     AVZ28-RIPE
tech-c:     MAGR-RIPE
tech-c:     DYK9-RIPE
tech-c:     ALES-RIPE
tech-c:     RKV-RIPE
nic-hdl:    RN1863-RIPE
mnt-by:     RIPN-MNT
created:    2009-03-26T15:52:51Z
last-modified: 2015-11-25T10:33:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka