| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.213.116 (lg) / ec2-34-203-213-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:d574::22cb:d574 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BlazingFastMO AS61284

aut-num:    AS61284
as-name:    BlazingFastMO
org:      ORG-BAL8-RIPE
sponsoring-org: ORG-BL177-RIPE
import:     from AS49349 accept ANY
export:     to AS49349 announce AS61284
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS61284
admin-c:    BMA202-RIPE
tech-c:     BMA202-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BLAZINGFAST-MO
created:    2018-11-14T08:35:37Z
last-modified: 2018-11-14T08:35:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BAL8-RIPE
org-name:    BlazingFast - A.S.A.S.S.U. Lda.
org-type:    OTHER
address:    Av. de Almeida Ribeiro 99, Edifício Nam Wah Commercial 9ş, MO
abuse-c:    BAL71-RIPE
mnt-ref:    MNT-BLAZINGFAST-MO
mnt-by:     MNT-BLAZINGFAST-MO
created:    2018-10-24T12:10:19Z
last-modified: 2018-10-24T12:10:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     BlazingFast MO Admin
address:    Av. de Almeida Ribeiro 99, Edifício Nam Wah Commercial 9ş, MO
phone:     +85352331422
nic-hdl:    BMA202-RIPE
mnt-by:     MNT-BLAZINGFAST-MO
created:    2018-10-24T12:03:17Z
last-modified: 2018-10-24T12:03:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka