| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.80.85.76 (lg) / ec2-3-80-85-76.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:350:554c::350:554c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET-45K AS60980

aut-num:    AS60980
as-name:    NET-45K
org:      ORG-LA587-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS29648 accept ANY
import:     from AS21483 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS60980
export:     to AS29648 announce AS60980
export:     to AS21483 announce AS60980
admin-c:    NB5591-RIPE
tech-c:     NB5591-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RU-45K-MNT
created:    2013-03-26T11:22:46Z
last-modified: 2017-11-15T12:27:46Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TTL21-RIPE

organisation:  ORG-LA587-RIPE
org-name:    45KA LLC.
org-type:    OTHER
address:    663690, Krasnoyarsk Region, Zelenogorsk st. Park, 2
abuse-c:    AL11975-RIPE
mnt-ref:    RU-45K-MNT
mnt-by:     RU-45K-MNT
created:    2013-03-25T09:29:26Z
last-modified: 2017-10-30T14:48:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolai Bakhmetev
address:    663690, Krasnoyarsk Region, Zelenogorsk st. Park, 2
phone:     +7 3916 924505
nic-hdl:    NB5591-RIPE
mnt-by:     RU-45K-MNT
created:    2013-03-25T09:27:20Z
last-modified: 2013-03-25T09:27:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka