| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.144.82.216 (lg) / ec2-54-144-82-216.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3690:52d8::3690:52d8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROLVL-AS AS60395

aut-num:    AS60395
as-name:    PROLVL-AS
org:      ORG-PPSM1-RIPE
admin-c:    KS6426-RIPE
tech-c:     KS6426-RIPE
import:     from AS35320 accept ANY
import:     from AS48964 accept ANY
import:     from AS35297 accept ANY
import:     from AS61116 accept AS61116
import:     from AS205989 accept AS205989
import:     from AS205946 accept AS205946
export:     to AS35320 announce AS60395
export:     to AS48964 announce AS60395
export:     to AS35297 announce AS60395
export:     to AS61116 announce ANY
export:     to AS205989 announce ANY
export:     to AS205946 announce ANY
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-PROLVL
created:    2013-07-25T12:56:08Z
last-modified: 2017-05-02T15:36:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-PPSM1-RIPE
org-name:    PE Panchenko Sergii Mykolaiovich
org-type:    OTHER
phone:     +380676303693
address:    76/1 Prorizna st., Dneprodzerzhinsk, Urkaine
admin-c:    KS6426-RIPE
tech-c:     KS6426-RIPE
abuse-c:    APPS4-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2013-07-24T17:19:45Z
last-modified: 2017-10-30T14:34:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Karmazin Sergey
phone:     +380676303693
address:    76/1 Prorizna st., Dneprodzerzhinsk, Urkaine
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
nic-hdl:    KS6426-RIPE
created:    2013-07-24T17:19:45Z
last-modified: 2016-11-25T14:56:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka