| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.80.7.173 (lg) / ec2-54-80-7-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3650:7ad::3650:7ad (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HEINZELMANNCHEN-AS AS60377

aut-num:    AS60377
as-name:    HEINZELMANNCHEN-AS
org:      ORG-HL62-RIPE
admin-c:    HLN8-RIPE
tech-c:     HLN8-RIPE
import:     from AS44158 accept ANY
import:     from AS15974 accept ANY
import:     from AS25091 accept ANY
import:     from AS47441 accept ANY
import:     from AS35592 accept ANY
export:     to AS44158 announce AS60377
export:     to AS15974 announce AS60377
export:     to AS25091 announce AS60377
export:     to AS47441 announce AS60377
export:     to AS35592 announce AS60377
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HEINZELMANNCHEN
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2013-07-31T08:31:13Z
last-modified: 2018-06-29T08:47:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HL62-RIPE
org-name:    Heinzelmannchen Ltd.
org-type:    OTHER
phone:     +78452674550
address:    187/213, Rahova str., Saratov, Russia
abuse-c:    HLN8-RIPE
admin-c:    HLN8-RIPE
tech-c:     HLN8-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2013-07-30T09:02:50Z
last-modified: 2016-11-25T13:53:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Heinzelmannchen Ltd. NOC
address:    187/213, Rahova str., Saratov, Russia
admin-c:    SS12333-RIPE
tech-c:     SS12333-RIPE
nic-hdl:    HLN8-RIPE
abuse-mailbox: sscherbakov@heinzelmaennchenltd.com
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2015-02-11T17:27:09Z
last-modified: 2016-11-25T14:17:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka