| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.55.57 (lg) / ec2-34-228-55-57.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:3739::22e4:3739 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Eligasht-AS AS60320

aut-num:    AS60320
as-name:    Eligasht-AS
org:      ORG-ETTC1-RIPE
import:     from AS42337 Accept any
import:     from AS59796 Accept any
import:     from AS21341 Accept any
import:     from AS12880 Accept any
import:     from AS16322 Accept any
import:     from AS60976 Accept any
export:     to AS42337 announce AS60320
export:     to AS59796 announce AS60320
export:     to AS60976 announce AS60976
export:     to AS21341 announce AS60320
export:     to AS12880 announce AS60320
export:     to AS16322 announce AS60320
admin-c:    HH6503-RIPE
tech-c:     HH6503-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2013-08-13T12:49:41Z
last-modified: 2019-01-15T12:03:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RNB1-RIPE

organisation:  ORG-ETTC1-RIPE
org-name:    Eli Gasht Air Travel & Tourism Services Company
org-type:    OTHER
address:    No.7, 23rd St, Khaled Estamboli St., Tehran, Iran
abuse-c:    AR22802-RIPE
mnt-ref:    MNT-RSPN
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2013-08-11T07:45:01Z
last-modified: 2016-08-14T10:42:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hamid Hashemi
address:    No. 7, 23rd St., Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran
phone:     +98 21 42667000
nic-hdl:    HH6503-RIPE
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2016-08-14T10:38:14Z
last-modified: 2016-08-14T10:38:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka