| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.205.211.87 (lg) / ec2-54-205-211-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36cd:d357::36cd:d357 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HEF-Fibernet-AS AS57735

aut-num:    AS57735
as-name:    HEF-Fibernet-AS
org:      ORG-BNI1-RIPE
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS-HEF
import:     from AS34823 accept ANY
export:     to AS34823 announce AS-HEF
import:     from AS35637 accept ANY
export:     to AS35637 announce AS-HEF
admin-c:    BBNC1-RIPE
tech-c:     BBNC2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BBN_NET
created:    2012-01-26T12:21:17Z
last-modified: 2018-09-04T11:08:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BNI1-RIPE
org-name:    Bredbaand Nord A/S
org-type:    LIR
address:    Haandvaerkervej 27
address:    9700
address:    BROENDERSLEV
address:    DENMARK
phone:     +459888 9990
fax-no:     +459888 9970
abuse-c:    BBNC3-RIPE
admin-c:    KAV185-RIPE
admin-c:    TBZ2-RIPE
admin-c:    MKN11-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BBN_NET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     BBNC2-RIPE
created:    2007-01-15T11:11:03Z
last-modified: 2017-10-30T15:29:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE Administrative contact
address:    Bredbaand Nord A/S
nic-hdl:    BBNC1-RIPE
mnt-by:     BBN_NET
admin-c:    TBZ2-RIPE
admin-c:    MKN28-RIPE
created:    2014-03-27T09:46:10Z
last-modified: 2017-01-19T11:33:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE Technical contact
address:    Bredbaand Nord A/S
nic-hdl:    BBNC2-RIPE
mnt-by:     BBN_NET
tech-c:     MKN28-RIPE
tech-c:     TBZ2-RIPE
created:    2014-03-27T09:50:21Z
last-modified: 2017-01-19T11:33:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka