| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.175.101 (lg) / ec2-54-226-175-101.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:af65::36e2:af65 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DGNET AS57608

aut-num:    AS57608
as-name:    DGNET
org:      ORG-ALTA5-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS57608
import:     from AS30838 accept ANY
export:     to AS30838 announce AS57608
admin-c:    MJ4480-RIPE
tech-c:     MJ4480-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     DGNET-MNT
created:    2011-12-08T13:00:25Z
last-modified: 2018-09-04T11:07:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ALTA5-RIPE
org-name:    DG-NET SA
org-type:    LIR
address:    Graniczna 34/2
address:    41-300
address:    D?browa Górnicza
address:    POLAND
phone:     +48323309000
abuse-c:    AC28528-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DGNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DGNET-MNT
created:    2014-01-02T11:07:26Z
last-modified: 2017-11-27T12:54:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mariusz Jaworski
address:    DG-NET SA
address:    ul. Graniczna 34/2
address:    41-300 Dabrowa Gornicza
address:    POLAND
phone:     +48501595953
nic-hdl:    MJ4480-RIPE
mnt-by:     DGNET-MNT
created:    2011-09-20T10:46:05Z
last-modified: 2018-05-19T10:18:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka