| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.210.61.41 (lg) / ec2-54-210-61-41.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36d2:3d29::36d2:3d29 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SATTEL-AS AS57490

aut-num:    AS57490
as-name:    SATTEL-AS
org:      ORG-STL36-RIPE
import:     from AS8342 accept ANY
import:     from AS8641 accept ANY
export:     to AS8342 announce AS57490
export:     to AS8641 announce AS57490
admin-c:    DZ1668-RIPE
tech-c:     AZ3701-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8342-MNT
mnt-by:     TRICOLOR-MNT
created:    2011-11-10T08:17:59Z
last-modified: 2018-09-04T11:06:49Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RA25-RIPE

organisation:  ORG-STL36-RIPE
org-name:    Satellite Telecom LTD.
descr:     Satellite Telecom LTD.
org-type:    OTHER
address:    Russia, Moscow
address:    Mira Avenue, 163
phone:     +7 495 7432328
fax-no:     +7 495 7432328
abuse-c:    AR29247-RIPE
admin-c:    DZ1668-RIPE
tech-c:     AZ3701-RIPE
mnt-ref:    AS8342-MNT
mnt-by:     AS8342-MNT
created:    2011-09-23T10:07:36Z
last-modified: 2014-11-17T22:41:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrew Zuev
address:    129226, Moscow, Russia
address:    Bagrationovsky, 7/20"V" office 523
phone:     +7 495 6450111
fax-no:     +7 495 6450111
nic-hdl:    AZ3701-RIPE
mnt-by:     AS8342-MNT
created:    2011-09-23T10:00:19Z
last-modified: 2011-09-23T10:00:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Zakharov
address:    129226, Moscow, Russia
address:    Bagrationovsky, 7/20"V" office 523
phone:     +7 495 7432328
fax-no:     +7 495 7432328
nic-hdl:    DZ1668-RIPE
mnt-by:     AS8342-MNT
created:    2011-09-23T10:02:54Z
last-modified: 2011-09-23T10:02:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka