| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.213.116 (lg) / ec2-34-203-213-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:d574::22cb:d574 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Uzel-svyazi AS56958

aut-num:    AS56958
as-name:    Uzel-svyazi
org:      ORG-Zs14-RIPE
import:     from AS35377 accept any
export:     to AS35377 announce AS56958
import:     from AS8491 accept any
export:     to AS8491 announce AS56958
import:     from AS43836 accept any
export:     to AS43836 announce AS56958
admin-c:    DT3973-RIPE
tech-c:     DT3973-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UZEL_SVYAZI-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2011-06-22T15:22:00Z
last-modified: 2018-09-04T11:03:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-Zs14-RIPE
org-name:    ZAO "Uzel svyazi"
org-type:    OTHER
address:    127081 31-1-71 Molodcova st. Moscow Russia
abuse-c:    AR23662-RIPE
admin-c:    DT3973-RIPE
tech-c:     DT3973-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     UZEL_SVYAZI-MNT
created:    2011-06-15T13:39:30Z
last-modified: 2014-11-17T16:31:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Teyblum
address:    ZAO "Uzel svyazi"
address:    127081 31-1-71 Molodcova st. Moscow Russia
phone:     +7(903)2561774
mnt-by:     UZEL_SVYAZI-MNT
nic-hdl:    DT3973-RIPE
created:    2011-06-15T13:16:16Z
last-modified: 2011-06-15T13:34:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka