| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.243.246 (lg) / ec2-3-84-243-246.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:f3f6::354:f3f6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OXI AS52051

aut-num:    AS52051
as-name:    OXI
org:      ORG-OIG11-RIPE
sponsoring-org: ORG-OG38-RIPE
remarks:    =======================================================
remarks:    Customer:
remarks:    =======================================================
import:     from AS60164 accept AS60164
export:     to AS60164 announce ANY
import:     from AS29423 accept AS29423
export:     to AS29423 announce ANY
import:     from AS200548 accept AS200548
export:     to AS200548 announce ANY
remarks:    =======================================================
remarks:    PNI
remarks:    =======================================================
remarks:    * Opteamax GmbH                    *
import:     from AS48200 accept ANY
export:     to AS48200 announce ANY
remarks:    =======================================================
remarks:    Peering ECIX Frankfurt
remarks:    =======================================================
remarks:    * ECIX-FR-RS               Peer-ID: 500 *
import:     from AS9033 accept AS-ECIX
export:     to AS9033 announce AS-OPTEAMAX-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9033 announce AS-OPTEAMAX
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    * APPLE                Peer-ID: 501  *
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-OPTEAMAX-v4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-OPTEAMAX
remarks:    =======================================================
remarks:    PEERING-Information:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Opteamax Infrastructure GmbH has a selective
remarks:    Peering-Policy and is currently available at ECIX in
remarks:    Frankfurt.
remarks:    If you are interested in peering with us, please
remarks:    contact us at as52051@peer-with.us
remarks:
remarks:    Please also refer to
remarks:    http://as52051.peeringdb.com
remarks:
remarks:    =======================================================
admin-c:    JOTT-RIPE
tech-c:     OX-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OPTEAMAX-MNT
created:    2015-12-22T07:31:52Z
last-modified: 2018-09-04T11:43:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OIG11-RIPE
org-name:    Opteamax Infrastructure GmbH
org-type:    OTHER
address:    Simrockstr. 4B
abuse-c:    OXAB-RIPE
mnt-ref:    OPTEAMAX-MNT
mnt-by:     OPTEAMAX-MNT
created:    2015-12-21T14:45:52Z
last-modified: 2015-12-21T14:45:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OPTEAMAX NOC
address:    Opteamax GmbH
address:    Simrockstr. 4b
address:    53619 Rheinbreitbach
phone:     +49 2224 97691055
fax-no:     +49 2224 97691059
org:      ORG-OG38-RIPE
admin-c:    JOTT-RIPE
tech-c:     JOTT-RIPE
abuse-mailbox: abuse@opteamax.de
mnt-by:     OPTEAMAX-MNT
nic-hdl:    OX-RIPE
created:    2012-08-29T09:24:47Z
last-modified: 2012-08-29T09:24:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jens Ott
address:    Opteamax GmbH
address:    Simrockstr. 4b
address:    53619 Rheinbreitbach
phone:     +49 2224 969500
fax-no:     +49 2224 97691059
mnt-by:     OPTEAMAX-MNT
nic-hdl:    JOTT-RIPE
created:    2008-12-09T17:54:18Z
last-modified: 2013-01-07T09:44:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka