| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.175.101 (lg) / ec2-54-226-175-101.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:af65::36e2:af65 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KLIMENKO-AA-AS AS52022

aut-num:    AS52022
as-name:    KLIMENKO-AA-AS
org:      ORG-KAP2-RIPE
descr:     Klimenko A.A. PE
remarks:    ---Upstreams---
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS196914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-MICRONET-ROSTOV
export:     to AS20485 announce AS-MICRONET-ROSTOV
export:     to AS196914 announce AS-MICRONET-ROSTOV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-MICRONET-ROSTOV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31133 announce AS-MICRONET-ROSTOV
remarks:    ---Peers---
import:     from AS204318 accept AS204318
export:     to AS204318 announce ANY
admin-c:    LEXX1971
tech-c:     SVP147-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SVP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    *** Additional info about routing policy ***
remarks:    Inbound IPv4 prefixes longer than /24 are filtered!
remarks:    NOC contact email - admin@micronet-rostov.ru
remarks:    Feel free to contact it to resolve networking problems related to this AS
created:    2010-12-16T15:37:25Z
last-modified: 2019-03-01T11:13:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KAP2-RIPE
org-name:    Klimenko Anna.Aleksandrovna PE
org-type:    OTHER
address:    Rostov-on-Don, sq.Gagarina 1, office 383
abuse-c:    ABKA2-RIPE
mnt-ref:    SVP-MNT
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     SVP-MNT
created:    2010-12-02T12:19:45Z
last-modified: 2016-07-15T12:02:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey V Shevtsov
address:    Don State Technical University
address:    1, Gagarina sq.
address:    344010 Rostov-on-Don Russia
phone:     +7 863 2924830
nic-hdl:    LEXX1971
mnt-by:     SVP-MNT
created:    2011-04-18T17:08:41Z
last-modified: 2016-09-30T12:19:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey V Popov
address:    Don State Technical University
address:    1, Gagarina sq.
address:    344010 Rostov-on-Don Russia
phone:     +7 863 2738303
nic-hdl:    SVP147-RIPE
mnt-by:     SVP-MNT
created:    2012-03-29T13:31:40Z
last-modified: 2016-09-30T12:19:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka