| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.206.226.77 (lg) / ec2-52-206-226-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34ce:e24d::34ce:e24d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKOLKOVO AS51971

aut-num:    AS51971
as-name:    SKOLKOVO
org:      ORG-SML6-RIPE
import:     from AS29226 accept ANY
import:     from AS8568 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS51971
export:     to AS8568 announce AS51971
admin-c:    MN5286-RIPE
tech-c:     MN5286-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKOLKOVO-MNT
created:    2010-12-08T13:46:37Z
last-modified: 2018-09-04T10:56:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JM2-RIPE

organisation:  ORG-SML6-RIPE
org-name:    Skolkovo Managment LLC
org-type:    OTHER
address:    Novaya ul. 100, Skolkovo village,
address:    Odintsovsky District, Moscow Region,
address:    143025, Russia
abuse-c:    AR23326-RIPE
mnt-ref:    SKOLKOVO-MNT
mnt-by:     SKOLKOVO-MNT
created:    2010-11-30T12:31:55Z
last-modified: 2014-11-17T16:29:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Nenashev
address:    Novaya ul. 100, Skolkovo village,
address:    Odintsovsky District,
address:    Moscow Region, 143025, Russia
phone:     +7 495 580 30 03
nic-hdl:    MN5286-RIPE
mnt-by:     SKOLKOVO-MNT
created:    2010-12-06T11:11:02Z
last-modified: 2010-12-06T11:32:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka