| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.46.10 (lg) / ec2-100-24-46-10.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:2e0a::6418:2e0a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HYPERNET-AS AS51587

aut-num:    AS51587
as-name:    HYPERNET-AS
org:      ORG-HSZO22-RIPE
import:     from AS49102 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48956 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8545 action pref=50; accept ANY
export:     to AS49102 announce any
export:     to AS48956 announce any
export:     to AS8545 announce any
admin-c:    LB6970-RIPE
tech-c:     LB6970-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
created:    2010-10-04T14:36:08Z
last-modified: 2018-10-11T09:46:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HSZO22-RIPE
org-name:    HyperNET sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Baczyn254
address:    34-211
address:    Budzow
address:    POLAND
admin-c:    LB15802-RIPE
tech-c:     LB15802-RIPE
abuse-c:    AR46886-RIPE
mnt-ref:    HYPER_NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
created:    2018-06-12T09:57:25Z
last-modified: 2018-06-12T09:57:27Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48 33 333 00 00

person:     Lukasz Bobek
address:    32-440 Harbutowice 770
phone:     +48600630000
nic-hdl:    LB6970-RIPE
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
created:    2008-12-16T09:34:15Z
last-modified: 2018-05-28T12:58:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka