| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.224.44.168 (lg) / ec2-54-224-44-168.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e0:2ca8::36e0:2ca8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HENIOSTRADA AS51587

aut-num:    AS51587
as-name:    HENIOSTRADA
org:      ORG-FKS1-RIPE
import:     from AS49102 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48956 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8545 action pref=50; accept ANY
export:     to AS49102 announce any
export:     to AS48956 announce any
export:     to AS8545 announce any
admin-c:    LB6970-RIPE
tech-c:     LB6970-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
mnt-routes:   CONNECTED-MNT
mnt-routes:   HYPER_NET-MNT
created:    2010-10-04T14:36:08Z
last-modified: 2017-12-28T12:22:45Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Ks27-RIPE

organisation:  ORG-FKS1-RIPE
org-name:    Zaklad Handlowo-Uslugowy Krzysztof Skrzypek
org-type:    other
address:    ul. Szkolna 2 32-440 Sulkowice
abuse-c:    AR29837-RIPE
mnt-ref:    CONNECTED-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2010-09-26T23:51:18Z
last-modified: 2014-11-17T22:44:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Bobek
address:    Harbutowice 249
address:    32-440 Harbutowice
phone:     +48600630000
nic-hdl:    LB6970-RIPE
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
created:    2008-12-16T09:34:15Z
last-modified: 2010-12-30T11:52:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka