| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.209.201 (lg) / ec2-54-226-209-201.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:d1c9::36e2:d1c9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASAGNET AS51424

aut-num:    AS51424
as-name:    ASAGNET
org:      ORG-SPER1-RIPE
import:     from AS12570 action pref=120; accept ANY
import:     from AS196943 action pref=120; accept ANY
export:     to AS12570 announce AS51424
export:     to AS196943 announce AS51424
admin-c:    SPER1-RIPE
tech-c:     SPER1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPERL-MNT
created:    2010-08-20T07:46:49Z
last-modified: 2018-09-04T10:53:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-SPER1-RIPE
org-name:    Jiri Sperl
org-type:    OTHER
address:    Majova 1225, 349 01, Stribro, Czech Republic
abuse-c:    AR30554-RIPE
mnt-ref:    SPERL-MNT
mnt-by:     SPERL-MNT
created:    2010-08-03T14:24:28Z
last-modified: 2014-11-17T22:48:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jiri Sperl
address:    Majova 1225, 349 01, Stribro, Czech Republic
phone:     +420603951403
nic-hdl:    SPER1-RIPE
mnt-by:     SPERL-MNT
created:    2010-08-03T14:21:27Z
last-modified: 2010-08-03T14:23:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka