| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.15.31 (lg) / ec2-54-162-15-31.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:f1f::36a2:f1f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SATIS-SVYAZ-AS AS50752

aut-num:    AS50752
as-name:    SATIS-SVYAZ-AS
org:      ORG-SS146-RIPE
import:     from AS47478 action pref=100; accept ANY
export:     to AS47478 announce AS50752
import:     from AS8641 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8641 announce AS50752
admin-c:    VS3145-RIPE
tech-c:     VS3145-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SATIS-MNT
created:    2010-03-19T09:27:26Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-SS146-RIPE
org-name:    Satis Svyaz CJSC
org-type:    OTHER
address:    Timiryazevskaya 1/5
address:    Moscow, 127422, Russia
abuse-c:    AR19668-RIPE
mnt-ref:    SATIS-MNT
mnt-by:     SATIS-MNT
created:    2010-02-17T21:23:14Z
last-modified: 2014-03-28T10:24:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Shulga
address:    2-Obydenskii lane, 12A
address:    Moscow, 119034, Russia
phone:     +7 925 085-20-06
nic-hdl:    VS3145-RIPE
created:    2009-06-19T12:49:12Z
last-modified: 2015-01-23T13:06:43Z
source:     RIPE
mnt-by:     SYSAT-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka