| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.42.25 (lg) / ec2-34-228-42-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:2a19::22e4:2a19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TEYLA AS50258

aut-num:    AS50258
as-name:    TEYLA
org:      ORG-TL153-RIPE
remarks:    YANDEX-SPB-IX
import:     from AS13238 accept AS-YANDEX
export:     to AS13238 announce AS-TEYLA
remarks:    internet Vympelcom-as3216
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-TEYLA
remarks:    -----------======<>=======-----------
import:     from AS35000 accept ANY
import:     from AS20764 accept ANY
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
import:     from AS47395 accept ANY
import:     from AS20632 accept ANY
import:     from AS49686 accept ANY
import:     from AS50952 accept ANY
import:     from AS43130 accept AS43130
export:     to AS35000 announce AS-TEYLA
export:     to AS20764 announce AS-TEYLA
export:     to AS43690 announce AS-TEYLA
export:     to AS47395 announce AS-TEYLA
export:     to AS20632 announce AS-TEYLA
export:     to AS49686 announce AS-TEYLA
export:     to AS50952 announce AS-TEYLA
export:     to AS43130 announce ANY
remarks:    peering-westtel
import:     from AS31189 accept AS-WESTTEL
export:     to AS31189 announce ANY
remarks:    internet-TTK
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-TEYLA
remarks:    -----==< MSK-IX Peering Group >==-----
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-TEYLA
remarks:    -----------======<*>=======-----------
admin-c:    TN2461-RIPE
tech-c:     TN2461-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TEYLA-MNT
created:    2009-12-10T14:40:46Z
last-modified: 2017-11-15T12:16:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PL14-RIPE

organisation:  ORG-TL153-RIPE
org-name:    Teyla Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Russia, 198320, St. Petersburg, Lermontova st., 15/2
phone:     +7 812 655-55-65
abuse-c:    AR30842-RIPE
admin-c:    TN2461-RIPE
tech-c:     TN2461-RIPE
mnt-ref:    PROMETEY-MNT
mnt-by:     PROMETEY-MNT
mnt-by:     TEYLA-MNT
created:    2009-12-02T15:49:51Z
last-modified: 2014-11-17T22:50:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TEYLA.RU NOC
address:    Russia, 198320, St. Petersburg, Lermontova st., 15/2
abuse-mailbox: abuse@teyla.ru
admin-c:    DK6609-RIPE
tech-c:     DK6609-RIPE
nic-hdl:    TN2461-RIPE
mnt-by:     TEYLA-MNT
created:    2014-02-18T11:03:32Z
last-modified: 2014-02-18T11:19:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka