| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.213.116 (lg) / ec2-34-203-213-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:d574::22cb:d574 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETCOM-R-AS AS49531

aut-num:    AS49531
as-name:    NETCOM-R-AS
org:      ORG-LA676-RIPE
remarks:    Uplinks
import:     from AS29076 action pref=200; accept ANY
export:     to AS29076 announce AS-NETCOM-R
import:     from AS3216 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-NETCOM-R
import:     from AS9002 action pref=200; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-NETCOM-R
remarks:    Peers
import:     from AS8631 action pref=300; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-NETCOM-R
remarks:    Clients
import:     from AS20731 action pref=300; accept AS20731
export:     to AS20731 announce AS49531
import:     from AS44683 action pref=400; accept AS44683
export:     to AS44683 announce AS49531 and {0.0.0.0/0}
import:     from AS202406 action pref=300; accept AS20731
export:     to AS202406 announce AS49531
admin-c:    DT6296-RIPE
tech-c:     DT6296-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NETCOM-R
created:    2009-06-24T15:00:54Z
last-modified: 2018-09-04T10:42:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA676-RIPE
org-name:    "NetCom-R" LLC
org-type:    LIR
address:    Bagrationovsky passage 7
address:    121087
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957374849
fax-no:     +74957374849
mnt-ref:    MNT-NETCOM-R
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NETCOM-R
tech-c:     DT6296-RIPE
created:    2013-12-02T11:18:07Z
last-modified: 2018-04-04T12:33:01Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    AC28294-RIPE

person:     Dmitry Torba
address:    "NetCom-R" LLC
address:    Bagrationovsky passage 7
address:    Moscow, Russia
phone:     +7 495 737 4849
nic-hdl:    DT6296-RIPE
mnt-by:     MNT-NETCOM-R
created:    2013-05-07T13:01:57Z
last-modified: 2018-01-10T07:48:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka