| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.186.122 (lg) / ec2-3-84-186-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:ba7a::354:ba7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEGLOBAL-AS AS49255

aut-num:    AS49255
as-name:    TELEGLOBAL-AS
org:      ORG-TL116-RIPE
import:     from AS9002 action pref=120; accept ANY
import:     from AS56534 action pref=120; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS49255
export:     to AS56534 announce AS49255
admin-c:    TGNC1-RIPE
tech-c:     TGNC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELEGLOBAL-MNT
created:    2009-05-07T11:52:23Z
last-modified: 2017-11-15T09:54:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TL116-RIPE
org-name:    TeleGlobal Ltd.
org-type:    LIR
address:    Leninsky avenu 151
address:    196247
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78127033600
fax-no:     +78127033616
abuse-c:    AR16976-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TELEGLOBAL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    SNT25-RIPE
created:    2008-10-06T13:22:00Z
last-modified: 2015-04-10T08:54:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TELEGLOBAL NOC
address:    Company TeleGlobal Network Operation Center
address:    Leninsky avenu 151, 812
address:    Saint-Petersburg
address:    Russia
admin-c:    SNT25-RIPE
tech-c:     SMNK-RIPE
tech-c:     EEKI-RIPE
nic-hdl:    TGNC1-RIPE
mnt-by:     TELEGLOBAL-MNT
created:    2008-11-17T16:08:35Z
last-modified: 2012-03-16T12:33:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka