| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.243.246 (lg) / ec2-3-84-243-246.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:f3f6::354:f3f6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DRWEB-AS AS49238

aut-num:    AS49238
as-name:    DRWEB-AS
org:      ORG-DRW1-RIPE
import:     from AS43267 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43267 announce AS49238
import:     from AS20632 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20632 announce AS49238
admin-c:    KM-RIPE
tech-c:     KM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DRWEB-MNT
created:    2009-05-05T09:29:30Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:12Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-DRW1-RIPE
org-name:    DrWeb Ltd
org-type:    OTHER
address:    3 Yamskogo polya, 2/12a
address:    Moscow, 125124, Russia
abuse-c:    AR18983-RIPE
mnt-ref:    DRWEB-MNT
mnt-by:     DRWEB-MNT
created:    2009-04-28T23:41:11Z
last-modified: 2017-10-30T15:30:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin Mironov
address:    3 Yamskogo polya, 2/12a
address:    Moscow, 125124, Russia
phone:     +7 495 7894587
nic-hdl:    KM-RIPE
mnt-by:     DRWEB-MNT
created:    2009-04-28T23:39:25Z
last-modified: 2009-05-08T08:50:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka