| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.36.60 (lg) / ec2-54-226-36-60.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:243c::36e2:243c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-NET4ME-TR-AS AS49007

aut-num:    AS49007
as-name:    PL-NET4ME-TR-AS
org:      ORG-AMMT1-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS49007
import:     from AS197844 accept ANY
export:     to AS197844 announce AS49007
admin-c:    AM44572-RIPE
tech-c:     TSLA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TSLA1-MNT
mnt-by:     IMPA-MNT
created:    2018-09-26T09:43:47Z
last-modified: 2018-10-17T06:06:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AMMT1-RIPE
org-name:    Agnieszka Magda Marczak-Ipatow trading as NET4ME
org-type:    LIR
address:    ul. 28 Czerwca 1956 275/277 M. 4A
address:    61-481
address:    Poznan
address:    POLAND
admin-c:    AM44572-RIPE
tech-c:     AM44572-RIPE
abuse-c:    AR48325-RIPE
mnt-ref:    TSLA1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2018-09-19T07:39:00Z
last-modified: 2018-09-19T07:39:01Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48504155566

person:     Agnieszka Marczak-Ipatow
address:    ul. 28 Czerwca 1956 275/277 M. 4A
address:    61-481
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48504155566
nic-hdl:    AM44572-RIPE
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2018-09-19T07:38:59Z
last-modified: 2018-09-19T07:38:59Z
source:     RIPE

person:     Tomasz Slaski
address:    POLAND
phone:     +48 601 84 77 44
nic-hdl:    TSLA1-RIPE
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2011-09-30T13:22:53Z
last-modified: 2013-06-03T16:51:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka