| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.147.142.16 (lg) / ec2-54-147-142-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3693:8e10::3693:8e10 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BMNETWORKS AS48768

aut-num:    AS48768
as-name:    BMNETWORKS
org:      ORG-GSIA2-RIPE
import:     from AS35574 accept ANY
export:     to AS35574 announce AS48768
import:     from AS16115 accept ANY
export:     to AS16115 announce AS48768
import:     from AS15735 accept ANY
export:     to AS15735 announce AS48768
import:     from AS5769 accept ANY
export:     to AS5769 announce AS48768
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS48768
import:     from AS5532 accept ANY
export:     to AS5532 announce AS48768
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS48768
import:     from AS577 accept ANY
export:     to AS577 announce AS48768
import:     from AS852 accept ANY
export:     to AS852 announce AS48768
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS48768
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS15830 announce AS48768
import:     from AS8680 accept ANY
export:     to AS8680 announce AS48768
admin-c:    LM3908-RIPE
tech-c:     LM3908-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LOTTOMATICA-MNT
created:    2009-02-03T13:19:16Z
last-modified: 2018-09-04T10:39:17Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LS35-RIPE

organisation:  ORG-GSIA2-RIPE
org-name:    GTECH SWEDEN INTERACTIVE AB
org-type:    OTHER
address:    Box 3243 - Växjö Sweden
abuse-c:    AR18587-RIPE
mnt-ref:    MNT-GTECH
mnt-by:     MNT-GTECH
created:    2014-05-21T15:29:37Z
last-modified: 2014-05-21T15:29:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LOTTOMATICA SPA
address:    Viale del Campo Boario n. 56
address:    00153 Roma Italia
admin-c:    LM3908-RIPE
mnt-by:     LOTTOMATICA-MNT
tech-c:     LM3908-RIPE
nic-hdl:    LM3908-RIPE
abuse-mailbox: abuse@lottomatica.it
created:    2005-09-23T08:17:40Z
last-modified: 2011-03-07T23:09:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka