| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.153.51 (lg) / ec2-34-236-153-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:9933::22ec:9933 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GlobaTel AS48361

aut-num:    AS48361
as-name:    GlobaTel
org:      ORG-GTL18-RIPE
remarks:    -------------------------------
remarks:    Uplinks:
import:     from AS20655 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20655 announce AS-GLOBATEL
remarks:    -------------------------------
remarks:    Uplinks IPv6:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20655 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20655 announce AS-GLOBATEL
remarks:    -------------------------------
remarks:    Peers:
remarks:    -------------------------------
remarks:    Announce for clients:
remarks:    -------------------------------
admin-c:    NG3166-RIPE
tech-c:     NG3166-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GlobaTel-mnt
mnt-by:     FIORD-MNT
created:    2008-11-18T12:38:42Z
last-modified: 2018-12-03T16:21:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GTL18-RIPE
org-name:    Global Telecommunications Ltd.
org-type:    LIR
address:    PO box 20
address:    109431
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957064949
fax-no:     +74957064949
mnt-ref:    GLOBATEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GlobaTel-mnt
abuse-c:    NG3166-ripe
created:    2013-01-15T14:24:23Z
last-modified: 2016-12-30T20:43:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC GlobaTel
address:    109437, Russia, Moscow, Zhulebinskij Bul'var, 36, korpus 3
abuse-mailbox: abuse@globatel.org
phone:     +7 495 7064949
nic-hdl:    NG3166-RIPE
mnt-by:     Globatel-mnt
created:    2013-06-10T15:16:51Z
last-modified: 2015-06-16T16:10:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka