| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.186.122 (lg) / ec2-3-84-186-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:ba7a::354:ba7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GIGANET-UA-AS AS48330

aut-num:    AS48330
as-name:    GIGANET-UA-AS
import:     from AS5593 action pref=150; accept ANY
import:     from AS6789 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42896 action pref=150; accept ANY
import:     from AS43222 action pref=150; accept ANY
export:     to AS5593 announce AS48330
export:     to AS6789 announce AS48330
export:     to AS42896 announce AS48330
export:     to AS43222 announce AS48330
org:      ORG-FSMV1-RIPE
admin-c:    SMV63-RIPE
tech-c:     SMV63-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     GIGANET-UA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-11-12T13:18:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:37:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CJ2-RIPE

organisation:  ORG-FSMV1-RIPE
org-name:    FOP Sinev Maksim Viktorovich
org-type:    OTHER
address:    Russia, 297356 Simferopolskiy area, s.Ukromne, Molodizhna st. 84
phone:     +380507333810
fax-no:     +380652534141
abuse-c:    AR25463-RIPE
admin-c:    SMV63-RIPE
tech-c:     SMV63-RIPE
mnt-ref:    GIGANET-UA-MNT
mnt-by:     GIGANET-UA-MNT
created:    2008-10-20T19:08:40Z
last-modified: 2015-01-16T22:00:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sinev Maksim Viktorovich
address:    Russia, Simferopol
phone:     +380652534141
nic-hdl:    SMV63-RIPE
mnt-by:     GIGANET-UA-MNT
created:    2008-10-20T18:38:10Z
last-modified: 2017-12-12T15:08:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka