| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.142.121 (lg) / ec2-54-198-142-121.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8e79::36c6:8e79 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIDN-ANYCAST AS48283

aut-num:    AS48283
as-name:    SIDN-ANYCAST
org:      ORG-SIDN1-RIPE
remarks:    === AMS-IX ===
import:     from AS714 accept ANY
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS12902 accept ANY
import:     from AS13127 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS15879 accept ANY
import:     from AS20940 accept ANY
import:     from AS28685 accept ANY
import:     from AS33915 accept ANY
import:     from AS34762 accept ANY
import:     from AS36692 accept ANY
import:     from AS41887 accept ANY
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS714 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS6830 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS6939 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS12902 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS13127 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS15169 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS15879 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS20940 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS28685 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS33915 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS34762 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS36692 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS41887 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS43350 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-import:   afi ipv6 from AS714 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS6830 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS12902 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS13127 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS15169 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS15879 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS20940 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS28685 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS33915 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS34762 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS36692 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS41887 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS43350 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS714 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS6830 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS6939 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS12902 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS13127 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS15169 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS15879 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS20940 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS28685 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS33915 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS34762 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS36692 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS41887 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS43350 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
remarks:    === Global Anycast ===
import:     from AS1140 accept { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS8455 accept { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS1140 announce AS48283
export:     to AS8455 announce AS48283
mp-import:   afi ipv6 from AS1140 accept { ::/0 }
mp-import:   afi ipv6 from AS8455 accept { ::/0 }
mp-export:   afi ipv6 to AS1140 announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS8455 announce AS48283
remarks:    === Local Anycast ===
import:     from AS1103 accept { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS16265 accept { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS3265 accept { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS8737 accept { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS15542 accept { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS9143 accept { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS1103 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS16265 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS3265 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS8737 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS15542 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
export:     to AS9143 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-import:   afi ipv6 from AS1103 accept { ::/0 }
mp-import:   afi ipv6 from AS16265 accept { ::/0 }
mp-import:   afi ipv6 from AS3265 accept { ::/0 }
mp-import:   afi ipv6 from AS15542 accept { ::/0 }
mp-import:   afi ipv6 from AS9143 accept { ::/0 }
mp-export:   afi ipv6 to AS1103 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS16265 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS3265 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS15542 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
mp-export:   afi ipv6 to AS9143 action community = { NO_EXPORT }; announce AS48283
admin-c:    SIDN2
tech-c:     SIDN1
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIDN-MNT
created:    2008-11-03T16:00:38Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIDN1-RIPE
org-name:    Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
org-type:    LIR
address:    Postbus 5022
address:    6802 EA
address:    Arnhem
address:    NETHERLANDS
phone:     +31263525500
fax-no:     +31263525505
tech-c:     SIDN1
admin-c:    SIDN2
abuse-c:    SIDN3
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SIDN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIDN-MNT
created:    2008-10-13T10:54:48Z
last-modified: 2016-06-28T12:38:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SIDN netmaster
address:    Meander 501
address:    PO Box 5022
address:    6802 EA Arnhem
admin-c:    SIDN2
tech-c:     EH2570-RIPE
tech-c:     WS3633-RIPE
nic-hdl:    SIDN1
mnt-by:     SIDN-MNT
created:    2013-01-14T11:56:25Z
last-modified: 2016-06-28T07:42:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SIDN admin
address:    Meander 501
address:    PO Box 5022
address:    6802 EA Arnhem
admin-c:    JG6107-RIPE
tech-c:     SIDN1
nic-hdl:    SIDN2
mnt-by:     SIDN-MNT
created:    2013-01-14T11:53:46Z
last-modified: 2016-06-28T07:42:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka