| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.171.242 (lg) / ec2-54-162-171-242.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:abf2::36a2:abf2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  R-AS AS48165

aut-num:    AS48165
as-name:    R-AS
org:      ORG-SRS15-RIPE
import:     from AS6910 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39737 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6910 announce AS48165
export:     to AS39737 announce AS48165
admin-c:    ZDL1-RIPE
tech-c:     ZDL1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     R-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-routes:   R-MNT
created:    2008-10-21T12:13:41Z
last-modified: 2017-11-15T09:53:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-SRS15-RIPE
org-name:    R S.A.
org-type:    OTHER
address:    Str.Nerva Traian Nr.3, Bloc M101,
address:    RO
phone:     +40-21-2028100
abuse-c:    AR26406-RIPE
admin-c:    ZDL1-RIPE
tech-c:     ZDL1-RIPE
mnt-by:     R-MNT
mnt-ref:    R-MNT
created:    2008-10-20T09:26:44Z
last-modified: 2014-11-17T21:49:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zup Danut Leon
address:    Str Nerva Traian Nr. 3 ,bloc M101,Etaj 4,
address:    Sector 3 , Bucuresti
address:    RO
phone:     +40-212-028109
fax-no:     +40212028223
nic-hdl:    ZDL1-RIPE
mnt-by:     R-MNT
created:    2008-09-18T16:17:52Z
last-modified: 2010-01-28T11:59:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka