| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.91.90.122 (lg) / ec2-52-91-90-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345b:5a7a::345b:5a7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MULTIFOX AS48119

aut-num:    AS48119
as-name:    MULTIFOX
org:      ORG-MA336-RIPE
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS58307 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS48119
export:     to AS58307 announce AS48119
admin-c:    GD149-RIPE
admin-c:    AR3525-RIPE
tech-c:     IPNT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INFOPLUS
created:    2008-10-15T07:14:56Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-MA336-RIPE
org-name:    Firma Handlowo - Uslugowa MultiFOX
org-type:    OTHER
address:    ul. Okulickiego 58/70 pawilon 10 - 11
address:    26-600 RADOM
address:    PL
phone:     +48 48 3608372
fax-no:     +48 48 3608372
abuse-c:    AR23534-RIPE
admin-c:    GD149-RIPE
tech-c:     GD149-RIPE
mnt-ref:    MNT-INFOPLUS
mnt-by:     NASK-MNT
mnt-by:     MNT-INFOPLUS
created:    2008-10-13T13:14:01Z
last-modified: 2017-10-30T15:29:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arkadiusz Rojek
address:    Radom, PL
phone:     +48 509 456 823
mnt-by:     NETIA-MNT
nic-hdl:    AR3525-RIPE
created:    2006-02-28T13:30:01Z
last-modified: 2016-03-15T14:08:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Dacka
address:    ul. Ignacego Paderewskiego
address:    26-600 Radom
address:    Poland
phone:     +48 603 854 120
nic-hdl:    GD149-RIPE
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2002-04-16T13:51:47Z
last-modified: 2017-02-15T16:14:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     InfoPlus Network Team
address:    ul. Lubelska 37
address:    26-600 Radom
address:    Poland
phone:     +48 48 3810309
phone:     +48 501 440 980
phone:     +48 507 031 578
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    general information and customer care: bok@infoplus.com.pl
remarks:    abuse and bug reports: abuse@infoplus.com.pl
remarks:    -----------------------------------------------------------
mnt-by:     MNT-INFOPLUS
nic-hdl:    IPNT
created:    2005-10-13T14:44:26Z
last-modified: 2007-12-22T10:22:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka