| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.80.85.76 (lg) / ec2-3-80-85-76.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:350:554c::350:554c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QWERTY-AS AS47854

aut-num:    AS47854
as-name:    QWERTY-AS
org:      ORG-QL11-RIPE
import:     from AS15640 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35298 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29303 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15640 announce AS47854
export:     to AS35298 announce AS47854
export:     to AS29303 announce AS47854
admin-c:    SRZ4-RIPE
tech-c:     SRZ4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-QWERTY
created:    2008-09-04T11:39:02Z
last-modified: 2018-09-04T10:35:25Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LP7-RIPE

organisation:  ORG-QL11-RIPE
org-name:    Qwerty Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Russia, Perm, GSP, Geroyev Hasana str., 9/b
abuse-c:    AR21818-RIPE
mnt-ref:    MNT-QWERTY
mnt-by:     MNT-QWERTY
created:    2008-09-01T11:20:49Z
last-modified: 2014-07-28T08:11:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey R. Zelyaev
address:    Russia, Perm, GSP, Geroyev Hasana str., 9/b
phone:     +7 902 4742 514
nic-hdl:    SRZ4-RIPE
created:    2008-09-01T11:20:45Z
last-modified: 2016-04-06T20:59:38Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka