| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.190.11 (lg) / ec2-54-92-190-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:be0b::365c:be0b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MOTO-PROFIL AS47476

aut-num:    AS47476
as-name:    MOTO-PROFIL
org:      ORG-MSZO8-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS47476
export:     to AS20960 announce AS47476
admin-c:    LH27-RIPE
tech-c:     MS3534-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-MOTOPROFIL
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-06-24T12:06:16Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TKSz1-RIPE

organisation:  ORG-Mszo8-RIPE
org-name:    Moto-Profil sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Niedzwiedziniec 10, 41-506 Chorzow, PL
abuse-c:    AR20293-RIPE
mnt-ref:    MNT-MOTOPROFIL
mnt-by:     MNT-MOTOPROFIL
created:    2008-06-20T08:53:49Z
last-modified: 2014-04-03T08:59:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Hejmej
address:    41-506 Chorzow, PL
phone:     + 48 32 604 10 66
nic-hdl:    LH27-RIPE
created:    2008-01-10T11:23:03Z
last-modified: 2014-04-03T09:14:53Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-MOTOPROFIL

person:     Maciej Swierczek
address:    40-696 Katowice, PL
phone:     + 48 32 604 10 50
nic-hdl:    MS3534-RIPE
created:    2008-01-10T11:31:05Z
last-modified: 2016-04-06T21:39:56Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka