| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.15.31 (lg) / ec2-54-162-15-31.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:f1f::36a2:f1f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BESI_PL-AS AS47290

aut-num:    AS47290
as-name:    BESI_PL-AS
org:      ORG-BESD1-RIPE
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS47290
export:     to AS5617 announce AS47290
admin-c:    WZ180-RIPE
tech-c:     WZ180-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-BESI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-05-28T13:58:10Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-BESD1-RIPE
org-name:    BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO SA
org-type:    OTHER
address:    ul.Zlota 59 00-120, Warszawa
abuse-c:    AR22766-RIPE
mnt-ref:    MNT-BESI
mnt-by:     MNT-BESI
created:    2008-05-18T13:23:42Z
last-modified: 2014-12-15T12:46:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wojciech Zdroik
address:    BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTOMENTO SA
address:    oddzial w Polsce
address:    ul.Zlota 59, 00-120, Warszawa
phone:     +48 22 347 40 00
nic-hdl:    WZ180-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2008-05-18T13:20:02Z
last-modified: 2008-10-27T06:53:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka