| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.186.122 (lg) / ec2-3-84-186-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:ba7a::354:ba7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Nines AS44253

aut-num:    AS44253
as-name:    Nines
org:      ORG-SB266-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS44253
import:     from AS8455 accept ANY
export:     to AS8455 announce AS44253
export:     to AS200020 announce AS44253
import:     from AS8455 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS44253
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS20562 announce AS44253
import:     from AS20562 accept ANY
admin-c:    SR2373-RIPE
tech-c:     SR2373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-lower:   SENTIA-MNT
created:    2007-12-12T09:36:08Z
last-modified: 2018-09-04T10:28:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SB266-RIPE
org-name:    Sentia BV
org-type:    LIR
address:    MediArena 7
address:    1099 CZ
address:    AMSTERDAM
address:    NETHERLANDS
phone:     +31884242200
fax-no:     +31884242201
admin-c:    DJ220369
admin-c:    RH2549-RIPE
admin-c:    CD1510-RIPE
admin-c:    JV2482-RIPE
abuse-c:    Sr2373-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SENTIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SENTIA-MNT
created:    2004-12-13T13:24:14Z
last-modified: 2018-01-16T13:02:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sentia role
address:    Sentia B.V.
address:    Mediarena 7
address:    1099CZ Amsterdam
address:    The Netherlands
mnt-by:     SENTIA-MNT
phone:     +31 20 7505 733
admin-c:    CD1510-RIPE
admin-c:    JV2482-RIPE
tech-c:     CD1510-RIPE
tech-c:     WB3501-RIPE
tech-c:     RH2549-RIPE
tech-c:     JV2482-RIPE
nic-hdl:    Sr2373-RIPE
created:    2005-01-10T14:26:54Z
last-modified: 2018-11-16T08:19:42Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@sentia.nl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka