| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.80.85.76 (lg) / ec2-3-80-85-76.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:350:554c::350:554c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIBCOM-AS AS44130

aut-num:    AS44130
as-name:    SIBCOM-AS
org:      ORG-SL159-RIPE
import:     from AS8342 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS8342 announce AS44130
export:     to AS3216 announce AS44130
admin-c:    SM3227-RIPE
tech-c:     YS314-RIPE
tech-c:     AM15849-RIPE
tech-c:     KB2244-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JSC-TELENET-MNT
created:    2007-11-21T12:15:34Z
last-modified: 2018-09-04T10:28:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TJ1-RIPE

organisation:  ORG-SL159-RIPE
org-name:    SIBCOM Ltd.
org-type:    OTHER
address:    offce 201-204,
address:    63, Borisa Bogatkova Str.,
address:    Novosibirsk, 630008, Russia
phone:     +7 383 3790505
fax-no:     +7 383 3790505
abuse-c:    AC32031-RIPE
mnt-ref:    JSC-TELENET-MNT
mnt-by:     JSC-TELENET-MNT
created:    2007-11-13T11:27:15Z
last-modified: 2016-05-13T10:41:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandr Mikhaylov
address:    30a, room 206
address:    Stancionnaya Str.,
address:    Novosibirsk, Russia, 630108
nic-hdl:    AM15849-RIPE
phone:     +7 383 3790505
fax-no:     +7 383 3790505
mnt-by:     JSC-TELENET-MNT
created:    2007-11-22T08:20:04Z
last-modified: 2007-11-22T08:20:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin Bitskiy
address:    30a, room 206
address:    Stancionnaya Str.,
address:    Novosibirsk, Russia, 630108
nic-hdl:    KB2244-RIPE
phone:     +7 383 3790505
fax-no:     +7 383 3790505
mnt-by:     JSC-TELENET-MNT
created:    2007-11-22T08:19:38Z
last-modified: 2007-11-22T08:19:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Matral
address:    14 build 3, Mazhorov Side Str., Moscow, Russia, 107023
phone:     +7 495 7254112
nic-hdl:    SM3227-RIPE
mnt-by:     ru-okbprogress-1-mnt
created:    2002-08-26T10:23:12Z
last-modified: 2018-09-25T16:16:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yuriy Shuklinov
address:    Telenet JSC.
address:    14 build 3, Mazhorov Side Str., Moscow, Russia, 105023
phone:     +7 495 7857100
fax-no:     +7 495 7772333
mnt-by:     JSC-TELENET-MNT
nic-hdl:    YS314-RIPE
created:    2006-02-27T07:57:06Z
last-modified: 2007-02-26T09:19:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka