| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.225.78 (lg) / ec2-34-203-225-78.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:e14e::22cb:e14e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  mikroBIT AS44080

aut-num:    AS44080
as-name:    mikroBIT
org:      ORG-mSzo5-RIPE
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS44080
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS44080
admin-c:    KC658-RIPE
tech-c:     KC658-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MIKROBIT-MNT
import:     from AS56391 accept ANY
export:     to AS56391 announce AS44080
created:    2007-11-15T08:30:58Z
last-modified: 2018-09-04T10:28:19Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TASD1-RIPE

organisation:  ORG-mSzo5-RIPE
org-name:    mikroBIT Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Zana Tomasza 39
address:    20-601 Lublin
address:    Poland
phone:     +48815280351
fax-no:     +48815369018
abuse-c:    AC29076-RIPE
admin-c:    KC658-RIPE
tech-c:     KC658-RIPE
mnt-ref:    MIKROBIT-MNT
mnt-by:     MIKROBIT-MNT
created:    2006-07-07T14:41:32Z
last-modified: 2017-10-30T15:28:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Ciechomski
org:      ORG-mSzo5-RIPE
address:    mikroBIT Sp. z o.o.
address:    ul. Zana 39
address:    20-601 Lublin
address:    POLAND
fax-no:     +48815369018
phone:     +48815369016
nic-hdl:    KC658-RIPE
mnt-by:     MIKROBIT-MNT
created:    2006-07-07T14:34:08Z
last-modified: 2008-02-03T13:06:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka