| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.206.226.77 (lg) / ec2-52-206-226-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34ce:e24d::34ce:e24d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Ertebatat-Doorbord-Fars AS43395

aut-num:    AS43395
as-name:    Ertebatat-Doorbord-Fars
org:      ORG-MBCP3-RIPE
import:     from as59566 accept ANY
import:     from as49906 action pref=100; accept as49906
import:     from as62132 action pref=100; accept as62132
import:     from as57461 action pref=100; accept as57461
import:     from as36882 accept ANY
import:     from as41881 accept ANY
import:     from as49906 accept ANY
import:     from as57461 accept ANY
import:     from AS205020 accept ANY
import:     from AS31549 accept ANY
import:     from AS62132 accept ANY
import:     from AS42337 accept ANY
export:     to as59566 announce AS43395
export:     to as42337 announce AS43395
export:     to as36882 announce AS43395
export:     to as57461 announce AS43395
export:     to AS205020 announce AS43395
export:     to AS31549 announce AS43395
export:     to AS62132 announce AS43395
export:     to AS41881 announce AS43395
export:     to AS49906 announce AS43395
import:     from AS48159 accept ANY
export:     to AS48159 announce AS43395
export:     to AS6939 announce AS433395
export:     to as49906 announce Any
export:     to as57461 announce Any
export:     to as62132 announce Any
export:     to AS41881 announce as49906
export:     to AS41881 announce as57461
export:     to AS41881 announce as62132
import:     from AS6939 accept ANY
admin-c:    SMSF2-RIPE
admin-c:    AS38955-RIPE
tech-c:     SMSF2-RIPE
tech-c:     AS38955-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-mojbahman-1-mnt
created:    2017-01-17T11:04:54Z
last-modified: 2018-12-26T11:00:42Z
source:     RIPE
import:     from AS205020 accept ANY
export:     to AS205020 announce AS43395
descr:     impot export for shatel

organisation:  ORG-MBCP3-RIPE
admin-c:    AS38955-RIPE
admin-c:    SMSF2-RIPE
tech-c:     AS38955-RIPE
tech-c:     SMSF2-RIPE
org-name:    Moj Bahman Company PJS
org-type:    LIR
address:    shahid motahari St
address:    7541667881
address:    khormouj
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
abuse-c:    AR38954-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-mojbahman-1-mnt
created:    2017-01-16T14:27:52Z
last-modified: 2018-12-30T10:18:06Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +989173727331
fax-no:     +987735329756
mnt-ref:    ir-mojbahman-1-mnt

person:     Adel Shahini
address:    Tehran , Iran
phone:     +989365598984
nic-hdl:    AS38955-RIPE
mnt-by:     ir-mojbahman-1-mnt
created:    2017-03-03T08:31:19Z
last-modified: 2018-12-26T08:53:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     seyed mohammad sadegh faghih hosseini
address:    shahid motahari St
address:    7541667881
address:    khormouj
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989173727331
nic-hdl:    SMSF2-RIPE
mnt-by:     ir-mojbahman-1-mnt
created:    2017-01-16T14:27:51Z
last-modified: 2017-01-16T14:27:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka