| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.225.26.44 (lg) / ec2-54-225-26-44.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e1:1a2c::36e1:1a2c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DELOITTE-CIS-AS AS43042

aut-num:    AS43042
as-name:    DELOITTE-CIS-AS
org:      ORG-DA164-RIPE
import:     from AS2854 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS2854 announce AS43042
export:     to AS3216 announce AS43042
admin-c:    TY81-RIPE
admin-c:    VD370-RIPE
tech-c:     VD370-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     CD2990-RIPE
mnt-by:     DELOITTE-CIS-MNT
mnt-by:     ROSPRINT-NCC
created:    2007-05-29T11:24:32Z
last-modified: 2018-09-04T10:24:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GORC1-RIPE

organisation:  ORG-DA164-RIPE
org-name:    Deloitte and Touch Regional Consulting Services Ltd
org-type:    OTHER
address:    5 Lesnaya St., Building ?B?, Moscow, 125047, Russia
abuse-c:    AR20564-RIPE
mnt-ref:    DELOITTE-CIS-MNT
mnt-by:     DELOITTE-CIS-MNT
created:    2007-05-18T12:37:00Z
last-modified: 2014-04-11T10:57:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chernyadiev Denis
address:    Deloitte Touche CIS
address:    5 Lesnaya St., Building ?B?, Moscow, 125047, Russia
nic-hdl:    CD2990-RIPE
phone:     +7 495 787 0600
fax-no:     +7 495 787 0601
created:    2007-05-18T11:25:33Z
last-modified: 2016-04-06T22:28:58Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Troinov Yuri
address:    Deloitte Touche CIS
address:    5 Lesnaya St., Building ?B?, Moscow, 125047, Russia
nic-hdl:    TY81-RIPE
phone:     +7 495 787 0600
fax-no:     +7 495 787 0601
created:    2007-05-18T11:25:33Z
last-modified: 2016-04-06T22:26:13Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Volkov Denis
address:    Deloitte Touche CIS
address:    5 Lesnaya St., Building “B”, Moscow, 125047, Russia
phone:     +7 495 787 0600
fax-no:     +7 495 787 0601
nic-hdl:    VD370-RIPE
created:    2003-03-11T13:37:29Z
last-modified: 2016-04-06T06:01:52Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka