| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.221.75.115 (lg) / ec2-54-221-75-115.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36dd:4b73::36dd:4b73 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PLAYTIME-AS AS42734

aut-num:    AS42734
as-name:    PLAYTIME-AS
org:      ORG-PL35-RIPE
import:     from AS29084 accept ANY
import:     from AS43561 accept ANY
export:     to AS29084 announce AS42734
export:     to AS43561 announce AS42734
default:    to AS43561
admin-c:    BD2610-RIPE
tech-c:     BD2610-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-PLAYTIMEBG
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-04-05T16:48:03Z
last-modified: 2018-09-04T10:23:18Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NL38-RIPE

organisation:  ORG-PL35-RIPE
org-name:    Playtime LTD
org-type:    OTHER
address:    18 Dondukov blvd., Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR19017-RIPE
mnt-ref:    MNT-PLAYTIMEBG
mnt-by:     MNT-NETERRA
mnt-by:     MNT-PLAYTIMEBG
created:    2007-04-05T09:02:47Z
last-modified: 2018-06-25T17:03:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Georgi Mihalchev
org:      ORG-PL35-RIPE
address:    18 Dondukov blvd., Sofia, Bulgaria
phone:     +359888888010
nic-hdl:    BD2610-RIPE
mnt-by:     MNT-PLAYTIMEBG
created:    2011-08-01T15:38:31Z
last-modified: 2018-06-25T17:07:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka