| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.145.103.69 (lg) / ec2-54-145-103-69.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3691:6745::3691:6745 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CC-AS AS42344

aut-num:    AS42344
as-name:    CC-AS
org:      ORG-SL526-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS6908 accept ANY
import:     from AS6461 accept ANY
import:     from AS3549 accept ANY
import:     from AS286 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS174 announce AS42344
export:     to AS3356 announce AS42344
export:     to AS6908 announce AS42344
export:     to AS6461 announce AS42344
export:     to AS3549 announce AS42344
export:     to AS286 announce AS42344
export:     to AS6453 announce AS42344
admin-c:    NB6559-RIPE
tech-c:     NB6559-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     uk-subtopia-1-mnt
mnt-routes:   uk-subtopia-1-mnt
created:    2007-02-06T15:28:28Z
last-modified: 2017-11-15T09:47:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL526-RIPE
org-name:    Subtopia Ltd
org-type:    LIR
address:    Faraday Wharf. Innovation Birmingham Campus, Holt Street
address:    B7 4BB
address:    Birmingham
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    NB6559-RIPE
tech-c:     NB6559-RIPE
abuse-c:    AR32686-RIPE
mnt-ref:    uk-subtopia-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-06-30T07:42:35Z
last-modified: 2016-06-14T07:47:59Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +441216380888

person:     Nial Bremner
address:    Faraday Wharf. Innovation Birmingham Campus, Holt Street
address:    B7 4BB
address:    Birmingham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441216380888
nic-hdl:    NB6559-RIPE
mnt-by:     uk-subtopia-1-mnt
created:    2015-06-30T07:42:34Z
last-modified: 2015-06-30T07:42:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka