| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.201.27.211 (lg) / ec2-52-201-27-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34c9:1bd3::34c9:1bd3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZTELECOM-AS AS41733

aut-num:    AS41733
as-name:    ZTELECOM-AS
org:      ORG-PL69-RIPE
import:     from AS20764 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3267 action pref=150; accept ANY
import:     from AS43690 action pref=50; accept ANY
import:     from AS35000 action pref=50; accept AS-PROMETEY
import:     from AS8631 action pref=50; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=50; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=50; accept ANY
import:     from AS41925 action pref=50; accept AS-FACTORIAL-INTERNET
import:     from AS197780 action pref=50; accept AS197780
import:     from AS43130 accept AS-NEWCOMMNET
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS3216 action pref=50; accept ANY
import:     from AS198067 action pref=50; accept AS198068
import:     from AS9049 action pref=150; accept ANY
import:     from AS6820 action pref=150; accept ANY
import:     from AS199867 action pref=150; accept ANY
import:     from AS60139 action pref=150; accept AS60139
import:     from AS203725 accept AS203725
import:     from AS57091 accept AS57091
import:     from AS60282 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS3267 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS20764 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS43690 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS35000 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS8631 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS1299 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS3549 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS3216 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS41925 announce ANY
export:     to AS197780 announce ANY
export:     to AS43130 announce ANY
export:     to AS198067 announce ANY
export:     to AS9049 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS6820 announce ANY
export:     to AS199867 announce ANY
export:     to AS60139 announce ANY
export:     to AS203725 announce ANY
export:     to AS57091 announce ANY
export:     to AS60282 announce ANY
admin-c:    VT500-RIPE
admin-c:    VASA-RIPE
tech-c:     VASA-RIPE
tech-c:     VT500-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ZTELECOM-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2006-10-16T13:20:47Z
last-modified: 2017-11-15T09:46:57Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RA21-RIPE

organisation:  ORG-PL69-RIPE
org-name:    Perspectiva Ltd.
org-type:    Other
address:    Engelsa pr., 133
address:    194356
address:    St.Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78123240132
fax-no:     +78127183541
abuse-c:    AR16853-RIPE
mnt-ref:    ZTELECOM-MNT
mnt-ref:    ZTELECOM-MNT
mnt-by:     ZTELECOM-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
admin-c:    VASA-RIPE
created:    2009-02-23T14:05:30Z
last-modified: 2017-04-12T07:13:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vasilyev Vasiliy
address:    Russia
phone:     +79219084848
fax-no:     +79219084848
nic-hdl:    VASA-RIPE
mnt-by:     ZTELECOM-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2003-02-05T07:53:16Z
last-modified: 2015-07-13T09:52:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vasili A. Taran
address:    InterZet
address:    Finlyandskiy pr., 4
address:    194004, Saint-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 6433878
fax-no:     +7 812 6408171
nic-hdl:    VT500-RIPE
mnt-by:     RAID-MNT
mnt-by:     ZTELECOM-MNT
created:    2004-07-12T12:03:01Z
last-modified: 2015-07-13T09:52:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka