| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.19.203 (lg) / ec2-18-205-19-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:13cb::12cd:13cb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ENERGY-HOLDING-AS AS41414

aut-num:    AS41414
as-name:    ENERGY-HOLDING-AS
org:      ORG-SEHS1-RIPE
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5606 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39737 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2914 announce AS41414
export:     to AS5606 announce AS41414
export:     to AS12302 announce AS41414
export:     to AS39737 announce AS41414
admin-c:    DO757-RIPE
tech-c:     DO757-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ENERGY-HOLDING-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-08-15T14:12:19Z
last-modified: 2018-09-04T10:18:02Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-SEHS1-RIPE
org-name:    Energy Holding S.R.L.
org-type:    OTHER
address:    Paris 24
address:    Sector 1
address:    Bucuresti
address:    Romania
phone:     +40-724-567092
abuse-c:    AR19070-RIPE
admin-c:    DO757-RIPE
tech-c:     DO757-RIPE
mnt-by:     ENERGY-HOLDING-MNT
mnt-ref:    ENERGY-HOLDING-MNT
created:    2006-08-15T08:44:07Z
last-modified: 2014-03-27T15:28:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     DANIEL OPREAN
address:    S.C. Energy Holding S.R.L.
address:    Paris 24
address:    Sector 1
address:    Bucuresti
address:    Romania
phone:     +40-724-567092
nic-hdl:    DO757-RIPE
mnt-by:     ENERGY-HOLDING-MNT
created:    2006-08-15T08:44:06Z
last-modified: 2006-08-23T13:26:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka