| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.190.77 (lg) / ec2-35-175-190-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:be4d::23af:be4d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRIMO-AS AS39611

aut-num:    AS39611
as-name:    PRIMO-AS
org:      ORG-AOS2-RIPE
remarks:
import:     from AS42313 action pref=100; accept any
import:     from AS6762 action pref=100; accept any
import:     from AS5603 action pref=100; accept any
import:     from AS21246 action pref=100; accept any
export:     to AS42313 announce AS-SET-PRIMO
export:     to AS6762 announce AS-SET-PRIMO
export:     to AS5603 announce AS-SET-PRIMO
export:     to AS21246 announce AS-SET-PRIMO
import:     from AS5414 action pref=100; accept AS5414
import:     from AS197167 action pref=100; accept AS197167
import:     from AS202179 action pref=100; accept AS202179
export:     to AS5414 announce ANY
export:     to AS197167 announce ANY
export:     to AS202179 announce ANY
remarks:
admin-c:    NAU5-RIPE
tech-c:     NAU5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PRIMO-MNT
created:    2006-03-24T14:27:49Z
last-modified: 2018-09-04T10:14:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AOS2-RIPE
org-name:    VIVO Communications Sh p k
org-type:    LIR
address:    Tirana-Durres highway, km 1, no.37 Digitalb building zk2679, nr.119/31-ND IV floor
address:    1000
address:    TIRANA
address:    ALBANIA
phone:     +355674040212
phone:     +355674040260
phone:     +35544400123
fax-no:     +35544400124
tech-c:     NAU5-RIPE
abuse-c:    VCAC4-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PRIMO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PRIMO-MNT
created:    2005-11-29T10:23:43Z
last-modified: 2017-10-30T15:28:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Network Admin Unit
address:    Tirana-Durres Highway, km 1
phone:     +355694005330
nic-hdl:    NAU5-RIPE
mnt-by:     PRIMO-MNT
org:      ORG-AOS2-RIPE
created:    2013-05-07T12:59:31Z
last-modified: 2016-06-13T18:53:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka