| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.161.49.216 (lg) / ec2-54-161-49-216.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a1:31d8::36a1:31d8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SC-CRISTIANO-CAFFE-SRL AS35234

aut-num:    AS35234
as-name:    SC-CRISTIANO-CAFFE-SRL
org:      ORG-SCCS1-RIPE
import:     from AS8751 accept ANY
export:     to AS8751 announce AS35234
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS35234
import:     from AS16170 accept ANY
export:     to AS16170 announce AS35234
admin-c:    ED1652-RIPE
tech-c:     ED1652-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     CRISTIANO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-routes:   CRISTIANO-MNT
created:    2005-06-29T07:58:40Z
last-modified: 2017-11-15T09:43:53Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-SCCS1-RIPE
org-name:    Cristiano Caffe SRL
org-type:    OTHER
address:    Bucharest, D-na Ghica street,
address:    No 151, Sector 2, Romania
address:    RO
phone:     +40-21-2403087
abuse-c:    AR26665-RIPE
admin-c:    ED1652-RIPE
tech-c:     ED1652-RIPE
mnt-by:     CRISTIANO-MNT
mnt-ref:    CRISTIANO-MNT
created:    2004-08-11T22:04:26Z
last-modified: 2017-10-30T15:28:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ene Daniel
address:    SC Cristiano Caffe SRL
address:    Bucharest, D-na Ghica street,
address:    No 151, Sector 2, Romania
address:    RO
phone:     +40-21-2403087
nic-hdl:    ED1652-RIPE
created:    2008-09-18T10:05:47Z
last-modified: 2017-10-30T22:02:53Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka