| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.213.116 (lg) / ec2-34-203-213-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:d574::22cb:d574 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTA-NET AS35191

aut-num:    AS35191
as-name:    ASTA-NET
org:      ORG-AMRS1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS13110 accept ANY
import:     from AS198811 accept AS198811
import:     from AS200715 accept AS200715
import:     from AS31608 accept AS-GAWEX-TRANSIT
export:     to AS12741 announce AS-ASTA-NET
export:     to AS13110 announce AS-ASTA-NET
export:     to AS198811 announce ANY
export:     to AS200715 announce ANY
export:     to AS31608 announce ANY
admin-c:    JS3340-RIPE
admin-c:    AFW-RIPE
tech-c:     JS3340-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     AFW-RIPE
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
created:    2005-06-20T14:35:50Z
last-modified: 2018-09-04T10:09:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AMRS1-RIPE
org-name:    ASTA-NET S.A.
org-type:    LIR
address:    Podgorna 10
address:    64-920
address:    Pila
address:    POLAND
phone:     +48673509000
fax-no:     +48673509002
admin-c:    AFW-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ASTA-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
abuse-c:    ANTC-RIPE
created:    2005-05-27T05:11:05Z
last-modified: 2017-01-03T20:54:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksander Wasilenko
address:    ASTA-NET S.A.
address:    ul. Podgorna 10
address:    64-920 Pila
address:    POLAND
phone:     +48 67 3509001
fax-no:     +48 67 3509002
nic-hdl:    AFW-RIPE
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
created:    2006-12-13T15:00:36Z
last-modified: 2014-12-03T22:04:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jaroslaw Suchomski
address:    ASTA-NET S.A.
address:    ul. Podgorna 10
address:    64-920 Pila
address:    POLAND
phone:     +48 67 3509001
fax-no:     +48 67 3509002
nic-hdl:    JS3340-RIPE
mnt-by:     ASTA-NET-MNT
created:    2006-12-13T13:46:48Z
last-modified: 2014-12-03T22:04:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka