| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.186.122 (lg) / ec2-3-84-186-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:ba7a::354:ba7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DIGICOM-AS AS34524

aut-num:    AS34524
as-name:    DIGICOM-AS
org:      ORG-DCL17-RIPE
import:     from AS29084 accept ANY
import:     from AS25206 accept ANY
import:     from AS57344 accept ANY
import:     from AS34909 accept ANY
import:     from AS57463 accept ANY
import:     from AS34224 accept ANY
import:     from AS13147 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS29084 announce AS-DIGICOM-BG
export:     to AS25206 announce AS-DIGICOM-BG
export:     to AS57344 announce AS-DIGICOM-BG
export:     to AS34909 announce AS-DIGICOM-BG
export:     to AS57463 announce AS-DIGICOM-BG
export:     to AS34224 announce AS-DIGICOM-BG
export:     to AS13147 announce AS-DIGICOM-BG
export:     to AS6939 announce AS-DIGICOM-BG
default:    to AS57344
admin-c:    HB1971-RIPE
tech-c:     MRT999-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DIGICOM
created:    2005-02-07T16:03:02Z
last-modified: 2018-09-04T10:07:11Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DCL17-RIPE
org-name:    Digital Communications Ltd.
org-type:    LIR
address:    Car Simeon Str 97
address:    8000
address:    Burgas
address:    BULGARIA
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DIGICOM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DIGICOM
admin-c:    MRT999-RIPE
abuse-c:    ABDC-RIPE
created:    2012-10-22T12:12:59Z
last-modified: 2016-09-16T12:21:25Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +359898671163
fax-no:     +35956824307

person:     Hristo Beyazov
address:    Pirotska 39, Bourgas, Bulgaria
mnt-by:     MNT-DIGICOM
phone:     +359 56 824 276
phone:     +359 56 830 212
nic-hdl:    HB1971-RIPE
created:    2005-02-04T13:31:43Z
last-modified: 2011-04-14T09:22:26Z
source:     RIPE

person:     Konstantin Nikitov
address:    Pirotska 39, Bourgas, Bulgaria
mnt-by:     MNT-DIGICOM
phone:     +359 56 824 276
phone:     +359 56 830 212
nic-hdl:    MRT999-RIPE
created:    2005-08-03T08:09:54Z
last-modified: 2015-10-14T11:13:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka