| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.91.176.251 (lg) / ec2-52-91-176-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345b:b0fb::345b:b0fb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYSTEL-AS AS34393

aut-num:    AS34393
as-name:    SYSTEL-AS
import:     from AS8246 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS34393
import:     from AS15833 action pref=50; accept ANY
export:     to AS15833 announce AS34393
org:      ORG-SST1-RIPE
admin-c:    AW836-RIPE
tech-c:     AW836-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SST-PL-MNT
created:    2005-01-06T12:23:34Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:36Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-SST1-RIPE
org-name:    Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Spolka Jawna
org-type:    OTHER
address:    Chrobrego 17
address:    40-881 Katowice
address:    Poland
phone:     +48 32 745 00 00
fax-no:     +48 32 745 00 03
admin-c:    AW836-RIPE
tech-c:     AW836-RIPE
abuse-c:    SSTA4-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     SST-PL-MNT
created:    2004-05-26T06:48:54Z
last-modified: 2017-10-30T14:39:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Wolk-Jankowski
address:    Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Spolka Jawna
address:    Chrobrego 17
address:    40-881 Katowice
address:    Poland
phone:     +48 32 745 00 00
fax-no:     +48 32 745 00 03
nic-hdl:    AW836-RIPE
mnt-by:     SST-PL-MNT
created:    2002-09-17T12:14:29Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka