| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.186.122 (lg) / ec2-3-84-186-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:ba7a::354:ba7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ProcreditBank-BG AS33853

aut-num:    AS33853
as-name:    ProcreditBank-BG
import:     from AS9127 accept ANY
import:     from AS8672 accept ANY
export:     to AS9127 announce AS33853
export:     to AS8672 announce AS33853
org:      ORG-PBB1-RIPE
admin-c:    KM7130-RIPE
tech-c:     KM7130-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROCREDITBANK-MNT
created:    2004-08-19T07:39:32Z
last-modified: 2018-09-04T10:04:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NISL1-RIPE

organisation:  ORG-PBB1-RIPE
org-name:    Procredit Bank Ltd
remarks:    Procredit Bank Bulgaria
org-type:    OTHER
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AC30566-RIPE
admin-c:    KM7130-RIPE
tech-c:     KM7130-RIPE
mnt-ref:    AS9127-MNT
mnt-by:     AS9127-MNT
created:    2004-07-13T15:37:56Z
last-modified: 2017-03-22T08:40:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kaloyan Metodiev
address:    Bulgaria, Sofia
address:    26, Todor Akeksandrov blvd
phone:     +359 2 8135885
remarks:    Procredit Bank
nic-hdl:    KM7130-RIPE
mnt-by:     PROCREDITBANK-MNT
created:    2017-03-22T08:38:38Z
last-modified: 2017-03-23T09:48:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka