| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.91.90.122 (lg) / ec2-52-91-90-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345b:5a7a::345b:5a7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALBA-ISP AS31305

aut-num:    AS31305
as-name:    ALBA-ISP
org:      ORG-DL125-RIPE
import:     from AS3255 action pref=50; accept ANY
import:     from AS39934 action pref=50; accept ANY
import:     from AS21219 action pref=50; accept ANY
import:     from AS43067 action pref=50; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS31305
export:     to AS21219 announce AS31305
export:     to AS3255 announce AS-ALBA
admin-c:    VR577-RIPE
tech-c:     VR577-RIPE
tech-c:     AN641-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ALBA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-04-08T08:57:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:02:06Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ANN1-RIPE

organisation:  ORG-DL125-RIPE
org-name:    DKM Ltd
org-type:    OTHER
address:    50036 Krivoy Rog, Parkovaya str. 13.
abuse-c:    AR27109-RIPE
mnt-ref:    ALBA-MNT
mnt-by:     ALBA-MNT
created:    2011-03-21T11:01:31Z
last-modified: 2018-03-06T11:37:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Novikov
address:    50027, Gagarina av. 25/18, Krivoy Rog, Ukraine
phone:     +380564740939
fax-no:     +380564744707
nic-hdl:    AN641-RIPE
mnt-by:     AS25266-MNT
created:    2002-09-13T11:38:59Z
last-modified: 2004-04-13T17:58:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitaly Romanenko
address:    50027, Gagarina av. 25/18, Krivoy Rog, Ukraine
phone:     +380564920329
fax-no:     +380564744707
nic-hdl:    VR577-RIPE
mnt-by:     ALBA-MNT
created:    2004-04-06T10:32:15Z
last-modified: 2004-04-13T18:00:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka