| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.213.116 (lg) / ec2-34-203-213-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:d574::22cb:d574 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Mediana-PLUS-AS AS31173

aut-num:    AS31173
as-name:    Mediana-PLUS-AS
org:      ORG-SNL24-RIPE
admin-c:    VL9909-RIPE
tech-c:     VL9909-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
import:     from AS29632 accept ANY
import:     from AS13121 accept ANY
import:     from AS16066 accept ANY
export:     to AS13121 announce AS-GNET
export:     to AS29632 announce AS-GNET
export:     to AS16066 announce AS-GNET
mnt-by:     MNT-MEDIANAPL
created:    2004-03-15T13:17:25Z
last-modified: 2018-09-04T10:01:27Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NO3-RIPE

organisation:  ORG-SNL24-RIPE
org-name:    STM Networks LLC
org-type:    OTHER
address:    2/30 Knyazhiy Zaton, Kiev, Ukraine, 02095
abuse-c:    MPL58-RIPE
mnt-ref:    MNT-MEDIANAPL
mnt-by:     MNT-MEDIANAPL
created:    2013-02-04T06:52:15Z
last-modified: 2015-11-16T16:23:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Listunov
address:    2/30 Knyazhiy Zaton, Kiev, Ukraine, 02095
phone:     +380 (93) 7833535
nic-hdl:    VL9909-RIPE
mnt-by:     MNT-MEDIANAPL
created:    2014-09-19T07:00:05Z
last-modified: 2017-10-30T22:38:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka