| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.209.201 (lg) / ec2-54-226-209-201.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:d1c9::36e2:d1c9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UCTM-AS AS31011

aut-num:    AS31011
as-name:    UCTM-AS
descr:     Sofia, Bulgaria
org:      ORG-UoCT1-RIPE
import:     from AS9127 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28949 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9127 announce AS31011
export:     to AS28949 announce AS31011
admin-c:    VJ710-RIPE
tech-c:     VJ710-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UCTM-MNT
created:    2004-02-04T15:45:00Z
last-modified: 2018-09-04T10:00:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NISL1-RIPE

organisation:  ORG-UoCT1-RIPE
org-name:    University of Chemical Technology And Metallurgy
org-type:    OTHER
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AC30772-RIPE
admin-c:    VJ710-RIPE
tech-c:     VJ710-RIPE
mnt-ref:    UCTM-MNT
mnt-by:     UCTM-MNT
created:    2011-05-18T12:56:44Z
last-modified: 2016-02-15T17:03:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Jordanov
address:    University of Chemical Technology & Metallurgy
address:    8, Kliment Ohridski blvd
address:    BG-1756 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 683162
nic-hdl:    VJ710-RIPE
mnt-by:     AS6802-MNT
created:    2002-02-04T13:28:10Z
last-modified: 2003-05-22T17:20:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka