| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.150.98 (lg) / ec2-54-92-150-98.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:9662::365c:9662 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GENERACJA-AS AS29596

aut-num:    AS29596
as-name:    GENERACJA-AS
remarks:    GENERACJA.pl - local internet access provider
org:      ORG-TKI1-RIPE
remarks:    +----------atman
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS24748 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS29596
export:     to AS24748 announce AS29596
export:     to AS24748 announce AS-29596TR
export:     to AS24724 announce AS-29596TR
remarks:    +----------pl-x
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS-29596TR
export:     to AS15133 announce AS-29596TR
import:     from AS15133 accept ANY
export:     to AS3327 announce AS-29596TR
import:     from AS3327 accept ANY
remarks:    +----------NetiA
import:     from AS43939 accept ANY
export:     to AS43939 announce AS-5526TR
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS-5526TR
remarks:    +----------WRiX
import:     from AS5526 accept ANY
export:     to AS5526 announce AS-5526TR
export:     to AS5526 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------HE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-5526TR
export:     to AS6939 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------Epix
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------supermedia
import:     from AS9085 accept ANY
export:     to AS9085 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------WrIX
import:     from AS5526 accept ANY
export:     to AS5526 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------retn
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------
admin-c:    MI737-RIPE
tech-c:     MI737-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-routes:   GENERACJA-MNT
mnt-routes:   MNT-TKI
mnt-by:     GENERACJA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TKI
created:    2003-10-21T08:30:50Z
last-modified: 2018-05-25T11:17:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TKI1-RIPE
org-name:    Telekomunikacja Internetowa Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Raclawicka 52A
address:    53-146 Wroclaw
address:    Polska/Poland
phone:     +48 71 71 55 000
fax-no:     +48 71 7330401
remarks:
remarks:    +------------------------------------------------
remarks:    | Abuse and spam notifications |
remarks:    | please send to abuse@tk-internet.pl |
remarks:    +------------------------------------------------
remarks:    | Admin contact is valid only |
remarks:    | for network related problems |
remarks:    +------------------------------------------------
remarks:
abuse-c:    GEN
mnt-ref:    MNT-TKI
mnt-ref:    GENERACJA-MNT
mnt-by:     MNT-TKI
created:    2007-09-27T14:38:07Z
last-modified: 2017-10-30T15:29:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Ickiewicz
address:    ul. Raclawicka 52a
address:    53-146 Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48 71 71 55 555
fax-no:     +48 71 7330401
remarks:
remarks:    +------------------------------------------------
remarks:    | Admin contact is valid only          |
remarks:    | for network related problems          |
remarks:    +------------------------------------------------
remarks:
mnt-by:     GENERACJA-MNT
mnt-by:     MNT-TKI
nic-hdl:    MI737-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-01-09T12:00:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka