| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.229.109 (lg) / ec2-54-162-229-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:e56d::36a2:e56d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VLINE-AS AS29553

aut-num:    AS29553
org:      ORG-VL2-RIPE
as-name:    VLINE-AS
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS29553:AS-ADV2TPNET
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS29553:AS-ADV2TELIA
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS29553:AS-ADV2COGENT
import:     from AS8545 accept AS-PLIX
export:     to AS8545 announce AS29553:AS-ADV2PLIX
import:     from AS29535 accept AS-TPIX
export:     to AS29535 announce AS29553:AS-ADV2TPIX
import:     from AS16342 accept ANY
export:     to AS16342 announce AS29553:AS-ADV2TOYA
import:     from AS44783 accept AS44783
export:     to AS44783 announce ANY
admin-c:    VLIR-RIPE
tech-c:     VLIR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-routes:   VLINE-MNT
mnt-by:     VLINE-MNT
created:    2003-10-09T13:00:48Z
last-modified: 2017-12-16T22:31:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VL2-RIPE
org-name:    Virtual Line
org-type:    LIR
address:    Tuwima Juliana 6/5
address:    90-010
address:    Lodz
address:    POLAND
phone:     +48512030060
phone:     +48426636666
fax-no:     +48426304427
abuse-c:    AR16462-RIPE
admin-c:    AT2776-RIPE
admin-c:    IB300-RIPE
admin-c:    JM2743-RIPE
admin-c:    ZM102-RIPE
mnt-ref:    VLINE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VLINE-MNT
created:    2004-04-17T11:48:29Z
last-modified: 2017-01-13T08:49:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Virtual Line IP address administration
address:    Virtual Line
address:    ul.Tuwima 6/5
address:    90-010 Lodz
address:    Poland
phone:     +4842 6636666
fax-no:     +4842 6304427
remarks:    trouble:   -
remarks:    trouble:   spam or abuse reports: mailto:abuse@vline.pl
remarks:    trouble:   -
admin-c:    JM2743-RIPE
tech-c:     JM2743-RIPE
tech-c:     AT2776-RIPE
tech-c:     IB300-RIPE
nic-hdl:    VLIR-RIPE
mnt-by:     VLINE-MNT
created:    2005-03-11T23:38:13Z
last-modified: 2017-01-13T10:32:55Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@vline.pl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka